Disc ID: 11454 Disc Name: Del Creole al Espanol - Palabras y Verbos Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 12422 Disc Name: Haitian Creole - English Dictionary Audio Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 13889 Disc Name: Kids Stories and Songs Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 3064 Disc Name: Haitian Chants of Hope Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 3068 Disc Name: Most Popular Haitian Children's Church Choruses Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 3122 Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 3133 Disc Name: Ann Pale Yon Ti Kreyol CD - Ann Pale Kreyol Audio Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 4291 Disc Name: Most Popular Haitian Church Choruses and Hymns Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6068 Disc Name: The Definitive Quick Haitian Creole Grammar Audio Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6069 Disc Name: Quick Haitian Creole Grammar Audiobook Part 2 - Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6365 Disc Name: Your Selected Haitian Creole and French Songs Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6377 Disc Name: Sing The Haitian Children's Choruses Buy Now From CCNow or
Quantity

Saturday, July 16, 2011

Learning French with FrenchLessonPodcast.Libsyn.com

No. 20 Kreyol Chandesperans

No. 20 Kreyol Chandesperans
1.Gnou jou ma suspann chante-m yo (Some day, I will stop singing)
Voua-m a rete san-l pa chante (My voice will stay without singing)
Min ak sin ki nan la gloua yo (however, with the glorified saints,)
Nan-m mouin va kontan pou-l mele (My soul will be happy to mingle)

Kè:
Ma va ouè li min jan li ye (I will see Him, the way he is)
Jezu, Redanmtè, fils Bon-Dieu (Jesus, Redeemer, God’s son)

2. Gnou jou fòk kan minm mouin kite
Abitasyon-m sou la tè a
Min pòt abitasyon Bon-Dieu
Va louvri pou mouin jou sa a

3.Gnou jou fè noua va kouvri mouin
Solèy va kouche pou toujou
Min anro Jezu va pran mouin
Pap janm fè noua, min tout tan jou

4. Fò-l vini, jou la gloua sa-a
Se li ki asurans kè mouin
Segnè, kinbe-m pare pou sa
Nan ou m-mete tout konfians mouin